4ǯ8ߢ


ȴ
ʽա
ʽա
ʲơ


ʽ
ʽ
22ǯ 1947ǯ       1          
23ǯ 1948ǯ       4     1     
24ǯ 1949ǯ       1          
25ǯ 1950ǯ       3          
26ǯ 1951ǯ       2          
27ǯ 1952ǯ   2   3          
28ǯ 1953ǯ   2   2     2    
29ǯ 1954ǯ   1   2          
30ǯ 1955ǯ       2          
31ǯ 1956ǯ   1   1          
32ǯ 1957ǯ   1   2          
33ǯ 1958ǯ   1   2     ٥8    
34ǯ 1959ǯ   1   ٥8     1    
35ǯ 1960ǯ   ٥8   ٥4     2    
36ǯ 1961ǯ   ٥8   3     ٥8    
37ǯ 1962ǯ   ٥8   ٥4     3    
38ǯ 1963ǯ   ٥4   ͥ ٥4 ٥4 ٥8    
39ǯ 1964ǯ   ͥ 1 ٥8     ͥ    
40ǯ 1965ǯ       ٥8     ͥ 1  
41ǯ 1966ǯ   2   ٥8     ͥ 1   
42ǯ 1967ǯ   3   4     3    
43ǯ 1968ǯ   ٥4   ٥8     ٥8    
44ǯ 1969ǯ   ٥4   ͥ          
45ǯ 1970ǯ   2   2     3    
46ǯ 1971ǯ   ٥4   ٥8     ٥8    
47ǯ 1972ǯ   ٥ȣ ٥8     ͥ ͥ  
48ǯ 1973ǯ ͥ ͥ ͥ ٥8     ͥ ͥ  
49ǯ 1974ǯ 2 3   ͥ     3    
50ǯ 1975ǯ   ͥ 2ࡡ 3     ͥ ٥8  
51ǯ 1976ǯ   3   3     ٥4    
52ǯ 1977ǯ   ٥4   ٥8     2    
53ǯ 1978ǯ   3   ͥ 3 1 ٥8    
54ǯ 1979ǯ   ٥4 2 ͥ     ٥4    
55ǯ 1980ǯ   ͥ ͥ ͥ ͥ ͥ ͥ 1  
56ǯ 1981ǯ       ͥ 2   1    
57ǯ 1982ǯ   ٥8   ٥4     ͥ ٥4  
58ǯ 1983ǯ   ͥ 2 ͥ     3    
59ǯ 1984ǯ   4   5     ͥ ٥4  
60ǯ 1985ǯ 2 ͥ ͥ ͥ     3    
61ǯ 1986ǯ   ٥8   ͥ     ٥4    
62ǯ 1987ǯ   ٥8   2     ٥8    
63ǯ 1988ǯ   4   ٥4     3    
ʿǯ 1989ǯ   ͥ ͥ ͥ 1   4    
ʿ2ǯ 1990ǯ   ͥ ٥4 5     3    
ʿ3ǯ 1991ǯ   ٥8   ͥ     ͥ ٥8  
ʿ4ǯ 1992ǯ 1 ͥ ͥ ͥ     ͥ ͥ  
ʿ5ǯ 1993ǯ 1 ͥ ٥4 ͥ     ͥ ٥4  
ʿ6ǯ 1994ǯ 2 ͥ 2 ͥ 1   ٥4    
ʿ7ǯ 1995ǯ   4   ٥4     ͥ ٥4  
ʿ8ǯ 1996ǯ 1 ͥ ͥ ͥ 3   ٥4    
ʿ9ǯ 1997ǯ   ͥ ͥ ٥4     ͥ ͥ ͥ
ʿ10ǯ 1998ǯ ͥ ͥ ͥ ͥ ͥ ͥ ͥ ͥ  
ʿ11ǯ 1999ǯ 1 ٥8   ٥4     ٥8    
ʿ12ǯ 2000ǯ   ٥8 2 ͥ ٥8 ͥ 3    
ʿ13ǯ 2001ǯ   ٥8   ͥ ٥4 ͥ 4    
ʿ14ǯ 2002ǯ 4   3 - - ͥ ͥ 1
ʿ15ǯ 2003ǯ ͥ 4 ٥4 ͥ - - 3 - -
ʿ16ǯ 2004ǯ ͥ ͥ ͥ ٥8 ͥ ٥4
ʿ17ǯ 2005ǯ 3 4 ͥ ٥4
ʿ18ǯ 2006ǯ ͥ ͥ ٥4 ͥ 1 3
ʿ19ǯ 2007ǯ ٥ȣ ٥ȣ ͥ ͥ ͥ
ʿ20ǯ 2008ǯ 2 ͥ ͥ ͥ ٥4 ٥8 3 -
ʿ21ǯ 2009ǯ ͥ ٥8 ٥8 2ࡡ
ʿ22ǯ 2010ǯ 3ࡡ ͥ ͥ ٥4 ݡ
ʿ23ǯ 2011ǯ 1 ٥ȣ ͥ 3 ͥ ٥8
ʿ24ǯ 2012ǯ ٥8 ͥ ٥8 ٥8 4
ʿ25ǯ 2013ǯ 4 ͥ 3 ͥ ٥8
ʿ26ǯ 2014ǯ 1 ͥ 2 ٥4 ݡ ݡ 3 ݡ ݡ
ʿ27ǯ 2015ǯ 3 ͥ ͥ 1
ʿ28ǯ 2016ǯ ͥ ͥ ͥ 2ࡡ - ͥ ٥8 -
ʿ29ǯ 2017ǯ ͥ 2 ͥ
ʿ30ǯ 2018ǯ ͥ ٥8 ͥ 3 ͥ ٥8
¸ǯ 2019ǯ 1 ٥4 - ٥8 ٥8
2020ǯ ٥ȣ
2021ǯ - ٥4 - ͥ 2 2弭
2022ǯ ٥8 ͥ
ȴ
ʽա
ʽա
ʲơ


ʽ
ʽ

 


      Υڡ

ȥåץڡ

Copyright © 1998- 2021 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.